Akreditační komise fakultě hrozí omezením akreditace

18.09.2013 00:00

Důkaz o úpadku Národohospodářské fakulty pod vedením Miroslava Ševčíka poskytla na svém jednání Akreditační komise České republiky. Ta už předtím dvakrát fakultě její žádost o reakreditaci neuznala a fakulta měla jen čas do konce roku, aby akreditaci zíkala. Jinak by už nemohla přijmout nové studenty.

Fakultě sice Akreditační komise studijní programy nakonec reakreditovala, ale se zásadními výhradami a jenom na 4 roky. Do roka hlavně musí fakulta předložit zprávu, kde doloží zlepšení, jinak bude akreditace omezena!

Zápis akreditační komise zde.

Obor Ekonomická analýza: 

"AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení, včetně publikační činnosti, a vědeckovýzkumné činnosti pracoviště v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. Publikační činnost vyučujících, kteří působí na pracovišti v rozsahu plného úvazku, v renomovaných časopisech a monografiích je nedostatečná a často neodpovídá odbornosti vyučovaných předmětů. Na pracovišti není, s výjimkou jednoho končícího pravděpodobně postdoktorského grantu, řešen žádný externí výzkumný projekt."

Obor Hospodářská politika:

"AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a vědecké, výzkumné a publikační činnosti v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. Personální zabezpečení studijního programu je nedostatečné, garant studijního oboru se odborně nevěnuje hospodářské politice. Personální zabezpečení studijního oboru je do značné míry postaveno na vyučujících, kteří působí v rozsahu plného úvazku na jiných institucích. Publikační činnost vyučujících, kteří působí na pracovišti v rozsahu plného úvazku, v renomovaných časopisech a monografiích je nedostatečná, a často neodpovídá vyučovaným studijním předmětům."

Obor Regionální studia:

"AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení, vědecké, výzkumné a publikační činnosti v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. Garant studijního oboru nevykazuje odpovídající publikační činnost. AK upozorňuje na nutnost řešení garance oboru v souvislosti s perspektivou vývoje oboru. AK upozorňuje na celkově slabou publikační činnost. Někteří vyučující nepublikují v oblasti předmětů, které zajišťují. AK rovněž upozorňuje, že studijní obor je z velké části, a to i v oblasti profilujících předmětů, zajišťován vyučujícími, kteří působí na plný pracovní poměr mimo Národohospodářskou fakultu."

Obor Veřejná správa:

"AK konstatuje podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách nedostatky v personálním zabezpečení studijního oboru a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení, vědecké, výzkumné a publikační činnosti v září 2014. Pokud nebudou uváděné nedostatky odstraněny, navrhne AK omezení akreditace. AK upozorňuje na nutnost řešení garance oboru v souvislosti s perspektivou vývoje oboru a na celkově slabou publikační činnost. Někteří vyučující nepublikují v oblasti předmětů, které zajišťují. AK rovněž upozorňuje, že studijní obor je z velké části, a to i v oblasti profilujících předmětů, zajišťován vyučujícími, kteří působí na plný pracovní poměr mimo Národohospodářskou fakultu."

Obor Ekonomie, Národní hospodářství, Veřejná správa a regionální rozvoj:

"AK požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení a publikační činnosti pracoviště v září 2014."

 

—————

Zpět