I. dějství - volby

Na jaře 2012 se konaly volby do akademického senátu Národohospodářské fakulty. Důležité v tom, že nový senát má volit nového děkana v roce 2014.

Děkan Miroslav Ševčík prohlásil, že nebude jednotná kandidátka a volby jsou demokratické. Takže kandidovalo docela dost lidí. Na 5 učitelských míst se hlásilo 12 lidí. Potíž ale byla v tom, že ta "správná" kandidátka přece jenom existovala. Co teď? Jak to udělat, aby byla zvolena?

  • Učitelé tedy dostávali jeden po druhém vědět, koho volit mají, protože jinak se tu prý rýsuje spiknutí mladých, kteří to tu chtějí převzít. Výsledek se dostavil. Pět "správných" kandidátů získalo každý aspoň 50 hlasů, kdežto nejlepší kandidát z těch zbylých dostal jen 18 hlasů.
  • U studentů to bylo těžší. Studenty těžko mohl kontaktovat někdo z vedení fakulty. Takže jeden ze studentů (shodou okolností syn prof. Roberta Holmana) rozeslal e-mail, kde obviňuje skupinu mladých učitelů z toho, že plánují hodit starší generaci přes palubu. Prosí studenty, aby šli k volbám a dali hlas těm správným studentům. Účinnost hromadného e-mailu ale nebyla úplně vysoká, takže z jednotné kandidátky všichni neprošli.

V e-mailu Martina Holmana byli výslovně jmenovaní dva učitelé - Petr Bartoň a David Lipka. Ten druhý se vzápětí ozval e-mailem, kde všechna obvinění odmítá s tím, že sice v některých věcech s děkanem nesouhlasí, ale říká to na rovinu. Ve svém e-mailu ovšem vyjmenoval, s čím že přesně nesouhlasí. To se děkana dotklo a na fakultě se objevila fáma, že David Lipka přijde o místo vedoucího katedry a jeho katedra bude rozpuštěna. Tato fáma se přinejmenším ve druhé části ukázala jako lichá - katedra existuje dál.

Místo fámy si proto přečtěte, co se dělo po volbách:

No a odvolání Davida Lipky spustilo druhé dějství...

(Podklady pro tvrzení na téhle stránce hledejte v oddílu Dokumenty.)