III. dějství - zánik opozice

UPDATE z listopadu 2013: K tomu, co je popsáno níže, dal teprve rok poté svědectví Jiří Schwarz (který původně patřil do týmu děkana Miroslava Ševčíka a byl na jeho správné kandidátce ve volbách do akademického senátu). Přiznal, že ho tehdy děkan Miroslav Ševčík "informoval o svém plánu odstranit naše mladší kolegy včetně doc. D. Šťastného, tehdejšího proděkana pro pedagogiku..."!

 

Po zasedání akademického senátu se shodou okolností kritikům děkana začalo nedařit:

 • Předmět "Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů", který dosud garantoval Marek Mičúch a který vytvořil Jiří Schwarz, byl převeden na jinou katedru a garantem učiněn Miroslav Zajíček. Marek Mičúch totiž oznámil, že kvůli této kauze odejde z fakulty - o jeho rozčarování nad podivným převedením předmětu více v jeho dopisu. Jiří Schwarz si stěžoval a teprve přibližně po měsíci byl předmět vrácen.
 • Sekretářka Zuzana Šeneklová, která podepsala petici, dostala výpověď pro nadbytečnost (resp. pak se dohodla na ukončení dohodou).
 • Miroslavu Svobodovi, který na zasedání senátu kritizoval kroky děkana, bylo oznámeno, že předmět Ekonomická propedeutika, který garantuje, by měl být obětován ve prospěch jiných povinných předmětů. (Na schůzi katedry ho nicméně členové podpořili s tím, že volné hodiny pro zvětšní jiných povinných předmětů se dají najít i jinde.)
 • Petr Koblovský začal veřejně zvažovat ukončení oblíbené vedlejší specializace Ekonomie a psychologie.
 • František Stellner, který měl s děkanem delší spor kvůli Ekonomické propedeutice a který nepodepsal "antichartu", se s děkanem na konci prosince dohodl na okamžitém ukočení pracovního poměru.
 • Radek Soběhart, který podepsal petici, odešel okamžitě s Františkem Stellnerem.
 • Markovi Vokounovi, který se živě stýkal s opozicí, vypršela pracovní smlouva na konci roku 2012. Přestože dělal práci systémového integrátora (specialista, který se stará o informační systém) a k jeho práci nebyly připomínky, napsali mu, že mu smlouvu neprodlouží.
 • Na konci roku kvůli kauze z fakulty odešel Petr Kuhn a odešel Marek Mičúch. (Ten k tomu napsal vysvětlující dopis.)
 • V prosinci 2012/ lednu 2013 děkan Miroslav Ševčík personálně přeobsadil pedagogickou komisi fakulty. Skončili v ní Petr Bartoň, Magdaléna Kotýnková, Radek Soběhart, Miroslav Svoboda.
 • V polovině ledna chtěly dvě studentky pomocí transparentů vyjádřit nesouhlas s děkanovým chováním. Děkan si je pozval do kabinetu, musela každá zvlášť, zakázal jim vzít si svědka, naopak on měl k sobě tři další funkcionáře. Studentky zastrašovali a křičeli na ně.
 • Tato událost vzbudila silnou reakci učitelů a hlavně studentů. Začalo čtvrté dějstí.

(Podklady pro tvrzení na téhle stránce hledejte v oddílu Dokumenty.)