VI. dějství - Co bude dál?

Není vám jedno, že Národohospodářská fakulta se rozkládá?

Není vám jedno, že i proděkan pro studium prokázal, že děkan Miroslav Ševčík útočil na studenty a zásadně porušil etiku akademického působení?

Není vám jedno, že studentům je za projevení názoru nebo sdílení obrázku na facebooku vyhrožováno žalobouA že to zásadně kritizují osobnosti z jiných škol? 

A že jinému studentovi se děkan snažil protiprávně ukončit studium? A že se odmítal podřídit rozhodnutí rektora?

Není vám jedno, že zasedání fakultního senátu jsou zcela nedemokratická?

Není vám jedno, že podle svědectví doc. Schwarze měl děkan Ševčík předem plán na likvidaci nepohodlných učitelů?

Není vám jedno, že děkan Ševčík dovedl "svou" fakultu do stavu, kdy jí akreditační komise navrhla omezit akreditace magisterských oborů?

Není vám jedno, že děkan Ševčík je usvědčený lhář a plagiátor?

Není vám jedno, že fakulta pod jeho vedením musí brát stále horší a horší uchazeče?

Záleží to i na vás.

 

Není přece možné, aby někdo porušoval základní etické normy a předpisy na akademické půdě, a nic se nestalo?!

 

Děkan Miroslav Ševčík si myslí, že nedělá nic špatného. A myslí si, že většina stojí za ním. 

Proto prosím, nemlčte!