II. dějství - Netransparentní děkan

Na konci června 2012 děkan Miroslav Ševčík odvolal z funkce pověřeného vedoucího katedry institucionální ekonomie Davida Lipku. Měli prý spolu dva spory: jednak David Lipka chtěl vyplatit odm ěny katedře, což mu děkan Miroslav Ševčík nehtěl potvrdit, protože odměny bude řešit až po prázdninách. Jednak na Davida Lipku útočila jedna učitelka z jeho katedry, že jí nevyplatil vše, co měl, a děkan Miroslav Ševčík se postavil na její strnau.

Problém ale vyvolalo, že děkan Miroslav Ševčík odvolání udělal v tichosti a členům katedry nic neřekl. Někteří se to dověděli, to když se jich děkan Miroslav Ševčík ptal, jestli by katedru nevedli - ale každý mu to odmítl. Tak děkan Miroslav Ševčík našel Miroslava Za jíčka, který to vzal a byl pověřen vedení katedry. Ale ani o tom členy katedry neinformoval a představil nového vedoucího až v průběhu září na schůzi katedry.

To členy katedry rozčílilo. Napsali na začátku října otevřený dopis děkanovi Miroslavu Ševčíkovi, kde uvedené praktiky kritizují a píší, že na "nové" katedře nevidí budoucnost. Den na to spustili dva doktorandi dotyčné katedry elektronickou petici "Za transparentní vedení". Pár dní na to napsali dopis na podporu Davida Lipky zahraniční profesoři, kteří s fakultou spolupracují.

Děkan na dopisy odepsal, na což zareagoval dopisem David Lipka a rovněž autoři petice. Opět reagoval děkan Miroslav Ševčík a vznikla i "anticharta",  dopis na podporu děkana, který podepsali jeho příznivci.

Sílící neklid vyústil v zasedání akademického senátu Národohospodářské fakulty, kde se kromě jiných věcí měly projednávat dopisy, které senátu poslal Josef Šíma a další, stěžující si na porušování akademických svobod.

Smutnou úlohu sehrál Ján Pavlík, předseda senátu, který k celé kauze nepřipustil žádnou diskusi. Rovnou nechal hlasovat o tom, že vznesené námitky jsou bezpředmětné, protože k porušování akademických svobod nemůže docházet. Diskutovat  k celému problému se tak začalo až po řádném zasedání senátu, díky čemuž se nic z toho neobjevilo v zápisu z jednání... K dispozici je jen výtah z vystoupení jednoho ze zúčastněných, Miroslava Svobody

Následovala ještě reakce Josefa Šímy a také reakce petičníků.

K zasedání senátu a hlavním tvrzením kauzy pak vznikl zajímavý právní rozbor, který sice hovoří v neprospěch děkanovy verze, ale na jeho přístupu nic nezměnil. Řada lidí proto ohlásila odchod z fakulty (David Lipka, Pavel Chalupníček, Petr Kuhn a další).

Děkan Miroslav Ševčík ustoupil pouze v jedné věci: konečně vypsal výběrové řízení na vedoucí těch kateder, které dosud vedli jen pověření vedoucí. Shodou okolností však přitom byla u inkriminované katedry (institucionální ekonomie) zvolena taková formulace kritérií, která ihned vyvolala podezření, že jim nejspíš vyhovuje jen Mir oslav Zajíček.

(Podklady pro tvrzení na téhle stránce hledejte v oddílu Dokumenty.)

Po zasedání akademického senátu se lidem nesouhlasícím s děkanem Ševčíkem náhle "začalo nedařit" - přečtěte si o tom v III. dějství Zánik opozice.