Studentky demonstrovaly proti děkanovi

18.01.2013 00:00

Ve čtvrtek 17. 1. 2013 a v pátek 18. 1. 2013 dvě studentky vylepovaly plakáty, kde vyjadřovaly nesouhlas s chování děkana Miroslava Ševčíka. Tohle o tom napsaly ony samy:

 

Ve čtvrtek 17. 1. 2013 jsme v ranních hodinách rozvěsily v prostorách NF VŠE plakáty formátu A4 s nápisem „Pane děkane?“ a „Pane děkane!“. Interpunkční znaménka byla uvedena velkým, tučným písmem. Plakáty byly neprodleně někým odstraněny. Následujícího dne, v pátek 18. 1. 2013, jsme přišli společně s naším známým vyvěsit transparenty s nápisy „Pane děkane, personální politika není jen právo, ale i zodpovědnost!“ a „Pane děkane, Libertas ultra omnia!“. Latinský překlad hesla „svoboda nade vše“ je totiž vyryt na pamětní medaile pro absolventy NF VŠE a považujeme jej za motto, na které bylo vhodné v současné atmosféře panující na fakultě upozornit. Při vylepování transparentů jsme však byli vystaveni z našeho pohledu nepřípustnému chování ze strany zaměstnanců ostrahy VŠE. Průběh celého incidentu je popsán v dokumentu „stížnost“, který byl oficiálně zaslán k projednání příslušným orgánům školy. (Zdůrazňujeme, že tento dokument zde uveřejňujeme nikoli proto, abychom způsobily problémy ostraze nebo přítomným pracovnicím technických služeb, ale abychom ukázaly, jaké události předcházely našemu osobnímu setkání s panem děkanem.)

(Jde o výňatek z dopisu - můžete si také stáhnout celý jejich otevřený dopis akademické obci.)

Jak píší studentky, byly po vylepení nepříjemně konfrontovány s ostrahou. Tohle o tom opět napsaly ony:

 

 

Vážený pane děkane, pane předsedo Akademického senátu, pane proděkane pro studium Národohospodářské fakulty, pane kvestore Vysoké školy ekonomické, 
obracíme se vás se stížností na postup ochranky VŠE a žádostí o prošetření níže popsaného incidentu. 
Kvůli nespokojenosti se směřováním fakulty – situace je popsána na webu https://www.zatransparentnivedeni.cz/ – jsme dne 18. ledna 2013 před sedmou hodinou ranní vyvěsily transparenty: „Pane děkane, Libertas ultra omnia!“ a „Pane děkane, personální politika není jen právo, ale i zodpovědnost.“ v prostorách Národohospodářské fakulty VŠE. Slogany jsme umístily nad dveře zasedací místnosti a nad dveře při vchodu do traktu kanceláří v 3. patře Nové budovy VŠE. Transparenty jakkoliv nezabraňovaly výhledu. 
Poté, co jsme slogany umístily, na nás příchozí uklízečka a další zaměstnankyně školy zavolaly ochranku VŠE. Začaly arogantně křičet, ať transparenty sundáme, protože „nesmí být na sklech a stěnách žádné papíry“. Požádaly jsme je, ať na nás nezvyšují hlas a upozornily je, že všude kolem nás jsou měsíce vylepeny i jiné dokumenty, kupř. článek o Národohospodářské fakultě coby nejlepší ekonomické škole v ČR. Konverzace se sice uklidnila, nicméně pracovnice stále opakovaly, ať transparenty sundáme. 
Přivolaný pracovník ostrahy, aniž by se představil či se sám legitimoval, po nás vulgárně požadoval vysvětlení, co v prostorách VŠE děláme a dožadoval, ať mu vydáme svoje občanské průkazy. Vysvětlily jsme, že jsme studentky fakulty (přítomný byl i jeden náš známý) a demonstrujeme svůj nesouhlas s rozhodnutími vedení fakulty. Všechny přítomné jsme ujistily, že jsme ochotny transparenty později sundat. Jedna z nás ukázala přítomným svou ISIC kartu. Neslušné a – dle našeho názoru – agresivní chování pracovníka ochranky se však nezměnilo. Nechtěl vysvětlit povahu našeho přestupku, vulgárně na nás křičel. Diskuze s ním nikam nevedla, rozhodly jsme se proto – v klidu – odejít. 
Tento pracovník ostrahy však zavolal kolegům, aby uzavřeli všechny východy z areálu VŠE. Za dosud nezamčenou bránou, již na veřejném prostranství, se pokusil našeho známého fyzicky zadržet. Na pomoc mu přiběhl jakýsi člověk, který našemu známému agresivně vyhrožoval pendrekem. Až poté vyšlo najevo, že jde nejspíše o dalšího pracovníka ochranky. Byli jsme zadrženi. Oznámili nám, že volají Policii ČR. Souhlasili jsme. Poté, co i druhá z nás ukázala svůj ISIC, nás však všechny propustili. 
Jsme velmi znepokojené a upřímně šokované jakou reakci – na akademické půdě i mimo ni – může vyvolat klidný protest ve formě vyvěšení dvou transparentů. 
Nejsme si vědomy žádného přestupku či nevhodného chování z naší strany. Došlo-­‐li k němu, žádáme o sdělení jeho povahy. Doufáme, že se dočkáme vysvětlení a případné omluvy od příslušných pracovníků. 
V úctě, 
bc. et bc. Hana Marie Smrčková 
bc. Ludmila Hadincová 

 

—————

Zpět