Akreditační komise žádá nápravu i u bakalářských oborů

01.10.2014 00:00

Akreditační komise ČR vydala  zápis ze svého zasedání . Věnuje se mimo jiné bakalářským oborům Národohospodářské fakulty a konstatuje, že se situace od minula zhoršila. 

V zápisu se píše: "Personální zabezpečení studijních oborů je slabé a od prodloužení platnosti akreditace se zhoršilo. Do výuky přestali být zapojeni někteří docenti a profesoři, přednášky v několika povinných předmětech (Bankovnictví a finanční instituce, Makroekonomie I, Evropská unie a její politiky) jsou zajišťovány dokonce vyučujícími bez Ph.D. Značný podíl vyučujících má výrazné úvazky na jiných institucích, celkový rozsah úvazku u několika vyučujících nevyhovuje standardům AK. AK konstatuje nedostatky podle § 85 odst. 1 zákona o vysokých školách a požaduje zjednání nápravy. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o odstranění uvedených nedostatků do 31. 8. 2015."

Problémy se týkají všech oborů, do kterých fakulta přijímá studenty:

  • Ekonomie / Economics
  • Národní hospodářství
  • Veřejná správa a regionální rozvoj

 

—————

Zpět