Další nepohodlný učitel?

02.10.2013 00:00

Prof. Šíma se svěřil na FB:

Během dneška jsem dostal (i kurýrem) hned dva dopisy od našeho milého vedoucího katedry dr. Zajíčka, že mne napomíná dle paragrafu 52 zákoníku práce, že prý odmítám vyučovat, nevyskytuji se prý na pracovišti, nepředkládám výkaz práce, vykazuji dlouhodobý nezájem o rozvoj specializace Ekonomie a právo, šířím nepravdivé informace atd. atd. a nemám důvěru zaměstnavatele. Přestože jsem byl ale s okamžitou platností zbaven pozice garanta specializace; to přebírá osobně pan vedoucí katedry - má toho chudák hodně - a přestěhován do místnosti k doktorandům, zachoval jsem si patrně zbytky důvěry a bylo mi nařízeno, abych se stal 1. školitelem v rámci grantového projektu FRVŠ "Aktualizace a rozšíření kurzů vedlejší specializace Ekonomie a psychologie" řešitele Marka Vranky (také s okamžitou platností)

Znamená to, že se stahují mračna nad dalším učitelem, který se odvážil veřejně vystoupit proti ostudným poměrům na fakultě?

—————

Zpět