Daniel Šťastný: Otevřený dopis rektorovi VŠE

08.10.2013 00:00

V reakci na obvinění v článku České pozice (jde o kauzu studenta Minárika) napsal bývalý proděkan Šťastný otevřený dopis rektorovi VŠE (originál zde):

Vážený pane rektore,
již mnohokrát jsem se v průběhu ostudného dění na Národohospodářské fakultě domníval, že se k němu již nebudu nucen vyjadřovat, zvláště pak ne takto veřejně. Naposledy jsem v to doufal, když jsem se „dohodnul“ na svém poklidném odchodu z fakulty. Nechal jsem nakonec bez povšimnutí děkanem a jeho věrnými veřejně šířené pomluvy o finanční defraudaci, zkorumpovanosti či odpovědnosti za akreditační fiasko NF (nechtěl jsem tyto pomluvy dále medializovat, připravuji se nicméně proti nim bránit soudní cestou). Veřejně jsem ani neprotestoval proti falšování údajů o výuce ve studijním systému (ISIS), kde byli v LS 12/13 nahrazeni skuteční, ale „problémoví“ vyučující (včetně mne) těmi loajálními, ačkoliv se tito na výuce nijak nepodíleli. Nakonec jsem byl již rozhodnut ponechat stranou i porušení explicitního slibu děkanova vyjednavače, že výměnou za odchod z fakulty si budu moci ponechat jako externí školitel své doktorandy: i zde, k mé naprosté nevíře, jsem byl jejich školitelství zbaven záhy poté, co mi pracovní poměr skončil. Navíc se tak stalo bez souhlasu garanta oboru, což je v rozporu s předpisy VŠE! To vše jsem strpěl, mimochodem také v reakci na Váš dobře míněný apel, aby nebyly v zájmu dobrého jména školy události tohoto typu medializovány.
Že jsem míru mstivosti děkana Ševčíka opět podcenil, jsem pochopil opět až tento týden, když mne děkanův mediální expert a mluvčí Váňa označil ve svém vyjádření pro server Česká pozice za podvodníka v souvislosti s případem ukončení studia bývalého kolegy Pavla Minárika, a to dokonce tak, že jsem Vás osobně měl údajně uvést v omyl. Dovolte mi proto na toto reagovat:
1) Až do této chvíle jsem se nikdy k případu Pavla Minárika nevyjadřoval a ani jsem o to nebyl nikým žádán, a to ani Vámi. Nerozumím proto tomu, jak a čím jsem mohl kohokoliv, natož potom Vás, uvést v této souvislosti v omyl.
2) Ačkoliv expert Váňa není ohledně charakteru mého údajného podvodu příliš konkrétní, lze se domnívat, že za podvod považují skutečnost, že bylo přerušení studia zaneseno do ISIS se zpětnou platností.
Takové obvinění je nicméně absurdní: praxí je, že málokterá žádost se vyřizuje hned v den podání; většina se vyřizuje v dávkách až v následujících dnech podle množství jiné práce. Jakmile je však o žádosti rozhodnuto, vkládá se rozhodnutí do ISIS logicky s datem žádosti, nikoliv s datem jejího vyřízení. Stejný postup je praktikován alespoň na NF dodnes (přerušeným studentům je přerušení vkládáno se zpětnou platností) a děkana to nechává klidným.
Děkanova interpretace této skutečnosti jako podvodu dokazuje buď jeho absolutní nekompetentnost, anebo jeho zlý úmysl poškodit na veřejnosti mé jméno a pasovat se tím do mediálně vděčné role bojovníka proti nepravostem.
Vážený pane rektore, prosím Vás, abyste zakročil proti špinění mého jména a jasně a veřejně se ohradil proti této pomluvě a proti tomu, že Vaše rozhodnutí ve věci Pavla Minárika bylo postaveno na omylu, tím méně na omylu, do něhož jsem Vás údajným podvodem uvedl já.
S úctou,
Dan Šťastný
V Ústí nad Labem, 8. 10. 2013

—————

Zpět