Jan Havel na protest ukončil spolupráci s Národohospodářskou fakultou

23.05.2013 00:00
Ing. Jan Havel, Ph.D. 
adresa
 
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 
Národohospodářská fakulta VŠE v Praze 
Nám. W. Churchilla 4 
130 67 Praha 3
 
V Praze, 23. května 2013
 
Vážený pane děkane,
s politováním Vám oznamuji, že se vzdávám výuky svého předmětu Peníze a banky v ekonomii rakouské školy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze.
Kategoricky nesouhlasím s pošlapáváním akademických svobod, útoky na vyučující a studenty naší fakulty, vytvářením atmosféry strachu a despotickými metodami vedení fakulty.
Nemohu Vás nadále respektovat jako vrcholného představitele fakulty, pokud nebudujete svoji autoritu na odborných a manažerských kvalitách.
V duchu svého životního kréda Tu ne cede malis, sed contra audentior ito vyjadřuji absolutní podporu svým dlouholetým kolegům Dr. Lipkovi a Prof. Šímovi, jakož i šikanovaným studentkám a dalším představitelům akademické obce postiženým hysterickou nenávistí vedení naší fakulty. V případě další eskalace jsem připraven využít všechny dostupné prostředky k jejich obraně.
Jelikož za tragickou situaci na naší fakultě nesete nezpochybnitelnou manažerskou odpovědnost, vyzývám Vás k odstoupení z vedení fakulty a vytvoření prostoru pro návrat k jejímu běžnému fungování.
 
S úctou,
Jan Havel

—————

Zpět