Literární noviny: Estébácké metody?

23.06.2013 00:00

K dění na škole vyšel rozhovor v Literárních novinách

Estébácké metody?
 
Na Národohospodářské fakultě pražské Vysoké školy ekonomické je dusno. Od nástupu Miroslava Ševčíka do pozice děkana v roce 2010 odešlo nebo bude ke konci semestru vyhozeno dvanáct vyučujících a zřejmě odejdou i další. Opakovaně dochází ke studentským protestům. Nový děkan prý nekomunikuje, uzurpuje si více moci, než mu přísluší, a šikanuje každého, kdo si ho dovolí kritizovat. Jedním z výrazných kritiků vedení fakulty je Petr Koblovský (38), který na fakultě učí behaviorální ekonomii a ekonomickou analýzu práva. Jeho profesní životopis s tituly z ekonomie a práv a studiem na Harvardu a Yale jako by vypadl ze složek týmu poradců světového státníka. I jemu po letech výuky vedení fakulty neprodloužilo smlouvu. Prý už ho nepotřebují. 
 
- Můžete popsat podstatu sporu mezi vámi a děkanem Miroslavem Ševčíkem? 
 
Předchozí děkan poskytl velký prostor novým myšlenkám a přijal na školu pedagogy, kteří studovali v zahraničí a byli ochotni vyučovat metodou výuky odpozorovanou od zahraničních, často významných kolegů. Díky tomu se Národohospodářská fakulta stala z jedné z nejhorších ekonomických škol v ČR během deseti let tou nejlepší. Nový děkan Ševčík začal od svého nástupu do všeho velmi necitlivě zasahovat. 
 
- Jak se to projevovalo? 
 
V posledních deseti letech vzniklo na Národohospodářské fakultě VŠE několik specializací, které jsou velmi náročné. Přitahují studenty, kteří jsou mimořádně chytří a pracovití. Většina kurzů se vyučuje v angličtině, studenti čtou desítky stránek odborných materiálů týdně ke každému předmětu. Absolventi těchto specializací se podle mého názoru mohou bez problémů měřit s absolventy podobných programů na nejprestižnějších zahraničních školách. A my, kteří jsme tyhle náročné specializace spoluzakládali, či v rámci nich vyučovali, jsme se ocitli pod dlouhodobým tlakem hraničícím s šikanou. Děkan Ševčík společně s užším vedením nás soustavně profesně i osobně napadá. 
 
- Proč? 
 
Zřejmě proto, že obliba nás a našich kurzů rostla. Na naši katedru Institucionální ekonomie přicházelo čím dál více studentů odjinud, třeba z bakalářského oboru Ekonomie či magisterské Ekonomické analýzy, abychom vedli jejich kvalifikační práce. Tito studenti přitom spadají specializacemi pod jiné katedry. Vyučující z těchto jiných kateder se zřejmě začali cítit ohroženi a začali proti nám vystupovat. Náznaků, že náš "úspěch" není vítán, se začalo objevovat čím dál více. 
 
- Jak před vámi své kroky děkan vysvětluje? 
 
Nijak. Nositele jiných názorů považuje za své nepřátele a spor převádí do osobní roviny. Proto odešlo nebo brzy odejde mnoho kvalitních pedagogů, především ze zmíněných nových specializací či náročných předmětů. Někteří sami, jiní nedobrovolně. To druhé se stalo po letech výuky vynikajícímu ekonomovi Petru Bartoňovi. Vedení školy mu z naprosto zástupného důvodu neprodloužilo smlouvu. Přitom řada jeho studentů tvrdí, že to byly nejlepší kurzy, které na škole absolvovali. 
 
- Vy odcházíte také. Je to definitivní? 
 
Ano. Už mi bylo sděleno, že se se mnou v příštím školním roce nepočítá. Zcela zřejmým důvodem je můj nesouhlas s praktikami docenta Ševčíka. Přestože akceptuji právo zaměstnavatele vybírat si zaměstnance, není myslím správné, když já a další moji kolegové končíme jen proto, že jsme si dovolili kriticky se vyslovit o současném vedení. Přitom my jsme ani tak nevystoupili proti děkanovi, jen jsme vyjádřili názor, že by nebylo od věci některé věci dělat jinak, stylem běžným na západě spíše než způsoby inspirovanými komunistickými tajnými bezpečnostními složkami. A že by mohl, když provádí nějaké změny, alespoň komunikovat s těmi, jichž se ony změny dotýkají. Pan docent Ševčík však princip výměny názorů nezná, všechno je pro něj osobní útok, na který reaguje téměř výhradně pomstou. Na fakultě se začaly za jeho vedení používat a rozšiřovat vyloženě estébácké praktiky. 
 
- Co těmi "estébáckými praktikami" myslíte? 
 
Třeba manipulativně zveřejňuje vybrané pasáže ze soukromých korespondencí, aniž by byl jejich odesílatelem či adresátem, s cílem zesměšnit a znevážit vybranou stranu. Také nechává sledovat "nepohodlné" pedagogy i studenty, sbírá na ně kompromitující informace, vyhrožuje jim, že o nich tyto informace zveřejní na sociálních sítích, což jim prý zabrání najít si práci kdekoliv v Evropě. Nedávno na zasedání akademického senátu sympatizanti docenta Ševčíka fotografovali studenty a pedagogy, kteří se na zasedání přišli podívat. Podle mě je to zjevná snaha identifikovat osoby, které děkana nepodporují. Takto zdokumentované osoby jsou zařazeny mezi odpůrce vedení a jako takové perzekvovány. 
 
- Jakou má nový děkan na fakultě pozici? 
 
Pevnou. Mnozí vyučující z něj mají strach, zejména když pozorují, jak se děkan Ševčík chová k lidem, kteří jej explicitně nepodporují. Navíc se mu podařilo "obsadit" malý fakultní senát "svými" lidmi. Některé z těch loajálních studentských senátorů podle existujících důkazů, které se zdají autentické, více než štědře odměňuje. Tím, že kontroluje malý senát, je de facto neodvolatelný. Pomoci nám může jen rektor, který má ze zákona pravomoc děkana odvolat v případě závažného selhání. Jsem přesvědčen, že k tomuto závažnému selhání dochází již několik měsíců a pevně věřím, že rektor svého práva využije dříve, než doc. Ševčík zničí vše, co bylo na fakultě za posledních několik let vybudováno, či než se jeho chování stane institucí. 
 
- Proč to podle vás děkan Ševčík vlastně dělá? 
 
Řekl bych, že žárlí na svého předchůdce. Bývalý děkan Jiří Schwarz je úspěšná postava, je mimo jiné členem NERVu a byl velmi úspěšný i při vedení Národohospodářské fakulty. Docent Ševčík se mu snaží vyrovnat a dokázat, že on to dokáže stejně dobře, ne-li lépe. Ale zjevně to nezvládá. Navíc si myslím, že on a několik jeho blízkých lidí z vedení fakulty se dokonce začali bát, že usilujeme o jejich pozice. 
 
- Jak se k celému sporu staví studenti? 
 
Studenti nových obtížných specializací jsou nespokojeni s tím, že jejich kurzy po odchodu pedagogů ztratí stávající podobu. Někteří protestují. Ale v rámci dvou tisíců posluchačů fakulty jich procentuálně není moc. Buďme realističtí, podstatná část studentů fakultu navštěvuje hlavně kvůli titulu a je jim jedno, kdo a jak je bude učit. Nicméně v posledních týdnech došlo k událostem, které větší množství studentů "nadzvedly". Několik jejich kolegů stejně jako já obdrželo předžalobní obsílku od právního zástupce děkana, JUDr. Tomáše Sokola, ohledně našich veřejných vyjádření. Někteří studenti – myslím, že naprosto oprávněně – považují zasílání obsílek známými právníky pouze proto, že projevili svůj názor, za nepřijatelné zastrašování. Proto sepsali jakousi petici, kde univerzitní akademický senát a rektora žádají o děkanovo odvolání. Pod tuto prosbu se v současné době podepsalo už asi 200 studentů a já doufám, že výzvu tak velké části akademické obce rektor vyslyší. 
 
--- 
 
 
Požádali jsme děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka o vyjádření. Namísto něj nám odpověděl vedoucí Katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE JUDr. Jan Vondráček. Podle něj se děkan Miroslav Ševčík vyjadřovat nebude, neboť rektor VŠE Richard Hindls apeloval na všechny účastníky sporu na fakultě, aby se až do odvolání zdrželi všech mediálních vyjádření. Zpráva končila jasně formulovanou vyhrůžkou redakci Literárních novin: "Za vedení NF VŠE konstatuji, že do setkání, resp. skončení jednání s rektorem VŠE prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr.h.c. budeme tento apel respektovat, dodávám však, že za situace, kdy se publikovaný rozhovor sebeméně dotkne dobré pověsti VŠE, NF VŠE či kohokoliv z jejích členů, budeme na to adekvátně reagovat, a to i ve vztahu k vydavateli, včetně využití veškerých právních prostředků, které právní řád České republiky poskytuje. V této souvislosti Vás přitom výslovně upozorňuji, že Vámi formulované otázky, nota bene zjevně účelového a návodného charakteru, předjímají skutečnosti, které prokazatelně nejsou pravdivé." 

—————

Zpět