Nekompetence při schvalování vnitřních předpisů

06.05.2013 00:00

Tento den zasedal Akademický senát VŠE. Tam bylo konstatováno:

  • že volební a jednací řád fakultního senátu, který byl předložený, má spoustu chyb a rozporů s vysokoškolským zákonem, takže ho vracejí zpět,
  • že fakultní senát vůbec nepředložil ke schválení nový jednací řád fakultní vědecké rady. Místo toho ho vyvěsil na webové stránky fakulty jako platný předpis. Což je protizákonné. Závěr: „AS VŠE vyzývá NF ke stažení verze Jednacího řádu VR NF VŠE z internetových stránek nf.vse.cz, která dosud nebyla předložena AS VŠE k projednání a nebyla tudíž schválena. AS VŠE žádá pana rektora, aby oslovil děkana NF o prověření a informaci AS VŠE, zda nebyl tento předpis aplikován v jednání VR NF v době od 30. ledna 2013.“

Zápis ze zasedání ja tady.

—————

Zpět