Novinové články o situaci na fakultě + vyjádření děkana

06.02.2013 00:00

Tento den vyšly o situaci na fakultě dva články:

Česká pozice: Dusno na VŠE: Studentky si opakovaně stěžují na „výslech“ u děkana Ševčíka

Parlamentní listy: Vzpoura proti ekonomu Ševčíkovi: Studentky si prý stěžují

Ještě ten den byl článek na České pozici byl doplněn o vyjádření děkana Miroslava Ševčíka:

„Akademický senát mně opakovaně vyslovil podporu, odsoudil pomlouvačnou a lživou kampaň vedenou úzkou zájmovou skupinou a přijal následující usnesení: ,AS NF VŠE rozhodně odsuzuje útoky na děkana Ševčíka publikované na internetu v anonymních textech Chcete vědět, jak děkan Ševčík zlikvidoval fungující fakultu? a Přehled hlavních tvrzení v kauze netransparentní děkan M. Ševčík aj. Tyto texty, založené na falešné a jednostranné interpretaci skutečnosti, obsahují lživá a nesmyslná tvrzení a mohou vést k těžkému poškození dobrého jména fakulty. AS konstatuje, že objektivním dokladem jejich nepravdivosti a zároveň pádnou odpovědí na otázku Chcete vědět, jak děkan Ševčík zlikvidoval fungující fakultu?, je fakt, že NF VŠE, kterou doc. Ševčík již tři roky vede, obhájila v letošním hodnocení ekonomických fakult druhé místo (dle Hospodářských novin – pozn. ČESKÉ POZICE). AS vyzývá osoby, které naprosto neopodstatněně útočí na děkana Ševčíka, aby tohoto neetického a lživého nátlaku zanechali.‘ Naprostá většina pedagogů vyjadřuje podporu jak akademickému senátu, tak i děkanovi.“

Toto vyjádření je ale dost problematické:

Zdejší stránky prý obsahují lživá a nesmyslná tvrzení.

Vše na těchto stránkách je doloženo dokumenty nebo svědectvími zúčastněných lidí. Tyto stránky jsou sice anonymní, ale všechno zde řečené se dá dohledat jinde.

Nepravdivost těchto stránek je prý dokázána tím, že fakulta je druhá v žebříčku Hospodářských novin.

Nemůžu si pomoct, ale nějak nechápu, jak tyhle dvě věci spolu souvisí.

Kvality děkanování Miroslava Ševčíka prý dokazuje druhé místo v žebříčku Hospodářských novin.

Tohle není docela zásluha Miroslava Ševčíka. Kdo si dá tu práci a podívá se, kde tato fakulta získala nejvíc bodů, zjistí proč. Tahle fakulta má hodně bodů za vědu. Ale ty body se počítají za několik let zpětně a poslední rok v nich vůbec není. Takže když už by se někomu přičítaly, tak minulému děkanovi.

Prý "naprostá většina" pedagogů vyjadřuje podporu akademickému senátu a děkanovi.

Ať děkan ukáže, kdo to je. Jinak je jeho tvrzení přesně stejně důvěryhodné, jako opačné: naprostá většina učitelů s děkanem Miroslavem Ševčíkem nesouhlasí a bojí se ho.

 

—————

Zpět