Právo: Ševčíkova fakulta válčí o akreditace

20.09.2014 00:00

Ševčíkova fakulta válčí o akreditace

 
Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík tvrdí, že argumenty akreditační komise pro odnětí čtyř akreditací nejsou pravdivé a všechny personální požadavky jsou plněny. Ale šéfka komise Vladimíra Dvořáková hovoří o dlouhodobých problémech. 
Akreditační komise navrhla omezit kvůli nedostatkům v personálním zabezpečení akreditaci magisterským oborům ekonomická analýza, hospodářská politika, regionální studia a veřejná správa. Pokud návrh potvrdí ministerstvo školství, nebude fakulta do oborů přijímat nové studenty. Na rozhodnutí má ministerstvo 120 dní. 
"Naprosto splňujeme standardy týkající se magisterského studia, že alespoň šedesát procent přednášek musí vést docent nebo profesor," tvrdí Ševčík. 
A jeho tajemník Daniel Váňa dodal, že na fakultě působí 94 učitelů, z nichž je 12 profesorů a 20 docentů, což činí 34 procent. "Navíc ze 41 odborných asistentů fakulty má 34 vědeckou hodnost CSc. nebo Ph. D., tedy 82 procent. V těchto kritériích patří NF VŠE k nejlepším ekonomickým fakultám v celé ČR," sdělil Váňa. 
 
Publikací je dost, tvrdí fakulta 
 
Jak ale vysvětlila Dvořáková v ČT, důležité jsou nejen tituly učitelů, ale také jejich publikační činnost v předmětech, které jsou pro dané obory klíčové. "Pro nás není nijak významný třeba i profesor, který v oboru posledních pět let vůbec nic nenapsal, nebo nenapsal nic, co by bylo hodnoceno jako vysoce kvalitní. Záleží také na tom, jak publikují garanti oboru, jak se zapojují do výuky atd.," uvedla Dvořáková. 
K tomu Váňa uvedl, že fakulta je podle počtu článků publikovaných v impaktovaných časopisech jak v poměru k úvazkům, tak v poměru k počtu zaměstnanců v posledních letech nejlepší z celé VŠE. Obdobně je tomu tak prý i v případě monografií. 
Dvořáková však trvala na tom, že problém fakulty byl hlavně v tom, že zabezpečení bylo špatné u konkrétních oborů. Podle ní jsou problémy dlouhodobé a zřejmě souvisejí i s atmosférou na fakultě. Z ní v poslední době odešlo několik kantorů kvůli sporům s Ševčíkem a praktikám vedení. 
Podle Dvořákové "fakulta měla rok na to, aby situaci zlepšila. Dostali jsme kontrolní zprávu a z ní jsme zjistili, že se situace nezlepšila, ale spíše zhoršila". 

—————

Zpět