Reakce studentek na prohlášení děkana a zápis z jejího převzetí

04.02.2013 00:00

Studentky zareagovaly na prohlášení děkana a dalších vyslýchajících dopisem, kde "zástupce vedení fakulty" usvědčují z polopravd a lží.

Tento dopis odnesly na děkanát s žádostí o převzetí. Děkanovi převzetí obyčejného dopisu zabralo 90 minut, protože trval na sepsání zápisu. Tento zápis stojí za přečtení.

Děkan Miroslav Ševčík celou událost okomentoval v rozhovoru pro Ilist.cz: „Chovaly se naprosto nevhodně a arogantně. Nedokážu si představit, že přijdete bez ohlášení k nadřízenému, kde probíhá oficiální jednání. Přítomní muži jsou v oblecích a vy se vysvléknete do košilky.“

Dotyčná studentka to následně komentovala v článku na Ilistu:

 

Vážení čtenáři, dovolte mi reagovat na některé informace poskytované Studentskému listu děkanem NF, docentem Ševčíkem, které poškozují mou osobu.
 
Miroslav Ševčík říká: "Nedokážu si představit, že přijdete bez ohlášení k nadřízenému, kde probíhá oficiální jednání. Přítomní muži jsou v oblecích a vy se vysvléknete do košilky,“
 
Panu děkanovi jsme přišly pouze osobně předat dokument, jak on sám a další zástupci vedení NF žádali ve svém PROHLÁŠENÍ. Očekávaly jsme, že převzetí zabere cca minutu času a jeden podpis. Naprosto absurdní obvinění z obnažování v kabinetu, navíc za přítomnosti pěti dalších osob, mi přijde velmi laciné a ponižující. Je těžké ubránit se dojmu, že se jedná o pomstu, protože jsme se rozhodly nemlčet o neetickém formátu a stylu jednání vedení NF na schůzce 22. ledna-
 
Celá scéna při předávání dokumentu mi byla neskutečně trapná, z toho důvodu jsem ji veřejně příliš nekomentovala. Po prohlášení pana děkana ale nevidím jinou možnost jak se bránit než zveřejněním oficiálního zápisu z předávání dokumentu, na jehož pořízení doc. Ševčík trval. Zda je popsaná hodinu a půl trvající procedura standardním administrativním procesem „předání dokumentu“, nechť čtenář posoudí sám.
 
Jako důkaz nemorálního chování doc. Ševčíka snad čtenáři přijmou fakt, že ve článku pro SL prokazatelně lhal. „Na místě byla podle něj přítomná i osoba, která nepochází z VŠE a která toto chování označila za něco neuvěřitelného"
 
Při předávání byla skutečně přítomna i další osoba. Všimla jsem si jí ale i ve středu při protestu před Vědeckou radou NF, kdy se tento pán velmi živě zapojoval do debaty na chodbě. Přišlo mi to poněkud divné, když se údajně podle slov pana děkana jedná o člověka mimo VŠE. Tím dotyčným je Ing. Milan Johanis, který pracuje jako odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky NF (jejíž vedoucím je právě doc. Ševčík).
 
Dále je v článku v souvislosti s křikem Dr. Zajíčka na studentky uvedeno: „Miroslav Zajíček toto nařčení ovšem důrazně odmítá. Že nezvýšil hlas, podle něj mohou potvrdit další účastníci diskuze.“
 
Jeden z účastníků schůzky doc. Chytil však nevhodnou reakci dr. Zajíčka veřejně připustil na zasedání AS NF 30. ledna 2013. Křik Dr. Zajíčka může dosvědčit i několik dalších lidí, kteří se v době schůzky nacházeli na chodbě před děkanovým kabinetem.
 
Informace sdělené doc. Ševčíkem a užším vedením NF Studentskému listu považuji za záměrně manipulativní, nepřesné či dokonce lživé a za jejich účel snahu diskreditovat mě stejně jako další osoby, které se odvážili vystoupit proti jednání doc. Ševčíka a jeho blízkých spolupracovníků.
 
Upřímně je mi líto, že tento dopis může být vnímán i tak, že situaci na NF dále eskaluji. Nicméně doc. Ševčík prokazatelně lže a očerňuje své oponenty a mně nezbývá než se proti jeho chování ohradit.

—————

Zpět