Ve výběrovém řízení na vedoucího KIE vybrán Miroslav Zajíček

13.03.2013 00:00

Ve výběrovém řízení na vedoucího katedry institucionální ekonomie proti sobě stáli Jiří Schwarz (bývalý děkan, který deklaroval snahu situaci na KIE stabilizovat) a Miroslav Zajíček (dosavadní pověřený vedoucí, který s většinou stávajících členů katedry nekomunikuje). 

Z výběrové komise byl předsedou Jánem Pavlíkem vyloučen Josef Šíma (jakožto příbuzný Jiřího Schwarze). K tomu je k dispozici jeho vyjádření:

"Jen pro pořádek uvádím, že mi doc. Pavlík - předseda výběrové komise - oznámil, že mne vylučuje z projednávání obsazení vedoucího KIE kvůli mé "nepochybné" zaujatosti (příbuzenské vazbě na doc. Schwarze). Na radu právníků, kteří to považují za zcela nesmyslné, jsem požádal doc. Pavlíka, aby mi sdělil, dle jakého právního předpisu tak činí a na základě čeho vyvodil závěr o mé nepochybné podjatosti. Odpověď je několikatýdenní mlčení - což je nyní zjevně normální chování vedení fakulty. U docenta Pavlíka se jedná o obzvláště nemístné chování, jelikož je též předsedou akademického senátu a měl by být vzorem dodržování slušného chování a akademických standardů."

Výběrová komise odůvodnila výběr programem rozvoje katedry, který Miroslav Zajíček předložil. Ten ho ale zatím odmítá zveřejnit, na rozdíl od Jiřího Schwarze (jeho projekt lze nalézt v níže zmíněném článku na Ilistu).

Podrobnosti o výběrovém řízení lze nalézt v článku na Ilistu.

Josef Šíma k celé věci uvedl:

"Dle mého názoru je nyní jasné, že důvodem dosazení M. Zajíčka na KIE bylo její zničení. Veškeré kroky jeho a kroky děkana za poslední měsíce tomu napovídají. Myslím si, že důvody jsou tři: 1. KIE měla nejtransparentnější systém odměňování na fakultě, který obsahoval motivační systém pro doktorandy a jejich školitele. 2. KIE si zachovala značnou autonomii, která se např. projevila tím, že si Dr. Lipka nenechal na jaře minulého roku (na rozdíl od jiné katedry)vnutit děkanem upřednostňovanou zástupkyni. 3. KIE vybudovala mladý perspektivní tým s velkou vědeckou produktivitou a rozvinula spolupráci se zahraničními pracovišti, kterou jí mnohé ostatní katedry mohly závidět. Všechny tyto charakteristiky by byly každým děkanem, kterému jde o rozvoj fakulty oceněny. Bohužel na NF je situace jiná. Dnes je více ceněno to, že se pedagog postaví před kameru televize s transparentem vytištěným na děkanátu, než to, že bylo vybudováno elitní pracoviště oceňované doma i v zahraničí. (Navíc je zjevnou nepravdou tvrzení doc. Pavlíka, že by existovalo doporučení vědecké rady o tom, že by měla být KIE okamžitě zrušena nebo restrukturována. Jsem však rád, že doc. Pavlík komunikuje alespoň tímto způsobem - je to stále lepší, než jeho nedůstojné mlčení v reakci na dopisy mé a mých kolegů, které jej - předsedu AS - žádají, aby vysvětlil své další pochybné kroky a výroky.)"

—————

Zpět