Z fakulty odcházejí další vyučující

30.06.2014 00:00

Děkan Miroslav Ševčík neprodloužil smlouvy dalším učitelům. Někteří jsou z katedry ekonomiky životního prostředí, o které se proslýchá, že bude reorganizována a její vedoucí již dlouho nevydrží na svém místě.

Odešli Jan Slavík, Lenka Slavíková, Tereza Šímová.

Nebyla prodloužena smlouva také Antonii Doležalové - paradoxně právě té docentce, jejíž spory s vedoucím katedry institucionální ekonomie, Davidem Lipkou, se stalu záminkou pro jeho odvolání, které nastartovalo kauzu děkana Miroslava Ševčíka.

Konečně byl z fakulty donucen odejít Tomáš Kunca, člen katedry filosofie.

—————

Zpět