Zasedání vědecké rady Národohospodářské fakulty k problému s akreditacemi

22.10.2014 00:00

Tento den zasedala Vědecká rada Národohospodářské fakulty, která v poslední době došla mnoha personálních změn (na protest proti politice děkana Miroslava Ševčíka odešlo několik významných členů).

Vědecká rada se ve sporu o akreditace magisterských oborů postavila za děkana Miroslava Ševčíka.

Překvapivou zprávou je, že děkan Miroslav Ševčík nedal zpracovat pouze věcnou analýzu, ale především kádrový materiál členů Akreditační komise ČR! Citace ze zápisu:

"Ze všech výše uvedených, ale i dalších důvodů považuje vedení NF VŠE rozhodnutí AK o omezení akreditací pro navazující magisterské obory za účelové a diskriminační se snahou poškodit NF VŠE.  Proto vedení NF VŠE zpracovalo pouze pro interní potřeby členů VR NF VŠE důvěrnou, značně podrobnou verzi vyjádření, ve které se snaží zachytit i možné pohnutky postojů některých členů stálé pracovní skupiny – ekonomie a některých členů AK k NF VŠE. 
V podrobném vyjádření zaznívají i některé repliky, které nebudou obsahem vyjádření pro MŠMT."

Tyto praktiky jsou tedy od nynějška děkanem Miroslavem Ševčíkem přiznávány veřejně.

Zápis ze zasedání vědecké rady zde.

—————

Zpět