Akreditační komise trvá na omezení akreditace doktorského oboru Regionalistika - veřejná správa

16.09.2015 00:00

Na tomto zasedání se Akreditační komise zabývala žádostí fakulty o zrušení omezení akreditace doktorského oboru Regionalistika - veřejná správa. Postavila s k tomu negativně:

Zdůvodnění: I přes částečné zlepšení personálního zabezpečení (proběhlá habilitace a u některých vyučujících a školitelů posílení publikační činnosti, převážně však u pedagogů s nižšími úvazky) přetrvává nedostatečná publikační činnost současného garanta studijního oboru v renomovaných zahraničních časopisech, případně časopisech s IF. AK doporučuje věnovat i nadále pozornost kvalifikačnímu růstu vyučujících mladšího a středního věku (habilitace) a zejména zaměřit jejich publikační činnost do renomovaných zahraničních časopisů, případně časopisů s IF v oblasti jimi zajišťovaných předmětů a témat jimi vedených prací.
 

—————

Zpět