Zdokumentování kauzy děkana Miroslav Ševčíka

Chcete vědět, proč na Národohospodářské fakultě probíhají nepokoje? Tady se dovíte pravdivé pozadí celé kauzy.

Tyto stránky popisují, jak se během několika měsíců rozeštvala Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze. Někteří lidé odešli sami, další odejít museli. Nepřijatelným způsobem byli navíc dotčeni i studenti. Děkan Miroslav Ševčík je zastrašuje a odmítá se podřídit rozhodnutím rektora. Přitom není schopen fakultu úspěšně řídit, takže jí Akreditační komise ČR nejprve  hrozila omezením akreditace, ale protože nenastalo ani po roce zlepšení, navrhla omezení akreditace magisterských oborů. Děkan Miroslav Ševčík nedokáže na fakultě udržet ani význačné členy vědecké rady a dobré jméno školy navíc ohrožuje i svými soukromými excesy.

Přesvědčte se sami, když kliknete na jednotlivé sekce v Menu:

  • I. dějství - volby do akademického senátu fakulty. Tam to asi všechno začalo.
  • II. dějství - kauza netransparentního děkana. Tam problémy vyvřely na povrch.
  • III. dějství - zánik opozice. Kritikové začali mizet z fakulty.
  • IV. děj ství - zneužití postavení. Děkan porušil etiku při řešení stížnosti studentek. Začal studenty zastrašovat a postavil se rektorovi VŠE.
  • V. dějství - normalizace. Na fakultě prý vládne klid a "příznivé pracovní podmínky". Kdo tvrdí opak, ten vede "štvavou kampaň" a "nikdo mu nenaslouchá". Mezitím fakulta upadá a akreditační komise navrhla omezení akreditace.

Chcete-li stručný přehled toho, čím se děkan prohřešil v kauze neetického zacházení se studentkami, zvolte stráku Přehled rozporů v kauze se studentkami.

Jestli chcete mít detailní přehled, máte tu ještě tuhle možnost:

A jestli vám to nestačilo, přečtěte si poslední stránku:

Upozornění návštěvníkům

Autor těchto stránek tu není nikde podepsaný. Není to nutné, stránky v podstatě jen na jedno místo soustřeďují veřejně přístupné dokumenty.


Chronologie a dokumenty

ihned.cz: Soud řeší válku profesorů na VŠE. Tu šikanu lépe prokažte, přikázal

04.11.2015 00:00
Ohledně neplatnosti výpovědi prof. Šímy dnes rozhodoval odvolací soud. O výsledku referoval server ihned.cz.

—————

Akreditační komise trvá na omezení akreditace doktorského oboru Regionalistika - veřejná správa

16.09.2015 00:00
Na tomto zasedání se Akreditační komise zabývala žádostí fakulty o zrušení omezení akreditace doktorského oboru Regionalistika - veřejná správa. Postavila s k tomu negativně: Zdůvodnění: I přes...

—————

Akreditační komise upustila od omezení akreditace regionalistiky

17.06.2015 00:00
Akreditační komise, která původně navrhovala omezení akreditace oboru Regionalistika a veřejná správa, a na minulém zasedání stále konstatovala nedostatky, na tomto zasedání nakonec tento obor...

—————

Aktualne.cz: Soud pral špinavé prádlo VŠE. Vyhozeného profesora se zastal

07.05.2015 00:00
K aktuálnímu rozsudku soudu ohledně neplatnosti výpovědi prof. Šímy byl zveřejněn také článek na aktualne.cz.

—————