Akreditační komise upustila od omezení akreditace regionalistiky

17.06.2015 00:00

Akreditační komise, která původně navrhovala omezení akreditace oboru Regionalistika a veřejná správa, a na minulém zasedání stále konstatovala nedostatky, na tomto zasedání nakonec tento obor reakreditovala s následující výhradou:

AK požaduje ke dni 1. 9. 2016 předložit následující aktuální informace, které budou validní pro akademický rok 2016/17: a) studijní plán rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci obsahující jména všech přednášejících a cvičících s označením „přednášející“, „cvičící“, b) aktuální formuláře G žádosti o akreditaci všech vyučujících ve studijním oboru, c) charakteristiky všech studijních předmětů ve formě formulářů D žádosti akreditaci.
 

—————

Zpět