Dopis studentského senátora děkanu Ševčíkovi

11.03.2013 00:00

Studentský senátor Hynek Jína poslal dopis děkanu Ševčíkovi (18. 3. dopis zveřejnil, protože se do té doby nedočkal odpovědi).

Update: k tomu, co se tam píše, si přečtěte o následujícím zasedání senátu školy.

 

Vážený pane děkane,
obracím se na Vás v záležitosti vystoupení tajemnice fakulty Ing. Jeannette Frankové na zasedání akademického senátu VŠE dne 4. března 2013. Byl jsem šokován, když se Ing. Franková přihlásila o slovo, aby popřela tvrzení, že telefonovala na útvar obrany a ostrahy a žádala o zamezení vylepování plakátů v prostorách Národohospodářské fakulty (dále jen NF), načež byla bezprostředně usvědčena ze lži Ing. Svobodou, který citoval dokument vydaný odborem správy majetku.
Na základě tohoto vystoupení musím jako člen akademické obce a studentský zástupce v akademickém senátu NF VŠE vyjádřit lítost nad tím, že na akademické půdě a NF působí jako vysoce postavený zaměstnanec osoba, která se nezdráhá lhát vrcholnému orgánu VŠE. Navíc za přítomnosti rektora VŠE prof. Hindlse i Vaší. Z jejího vystoupení bylo také zjevné, že nešlo o nějaké nedorozumění či nepřesnost, ale o lež naprosto vědomou a záměrnou. Takové chování lze možná pochopit, pokud se jím například snažila chránit blízké osoby, nikoliv však omluvit.
Považuji za nepředstavitelné, aby taková osoba nadále působila ve vedení NF, vystupovala jako zástupce NF anebo měla na starosti nemalé finanční prostředky fakulty. Její další působení ve funkci tajemnice či na jakémkoliv postu ve vedení NF, by dle mého soudu vrhalo špatné světlo na celou NF a poškozovalo její dobré jméno a důvěryhodnost. 
Věřím, že toto závažné morální selhání Ing. Frankové nenecháte zapadnout v závalu událostí a postaráte se o nápravu situace. Prosím, abyste mne o přijatých opatřeních informoval.
S důvěrou,
Hynek Jína
student, člen akademického senátu NF

—————

Zpět