Fakulta musela opravit vyhlášku o přijímacím řízení

19.02.2014 00:00

Na zasedání fakultního akademického senátu musela být na nátlak rektorky VŠE opravena vyhláška o přijímacím řízení. Děkan Miroslav Ševčík ji totiž v listopadu 2013 navrhl v rozporu se statutem VŠE.

Jak dokládá přepis listopadového zasedání senátu, už tehdy na ten rozpor upozorňoval Jiří Schwarz. Nejenže nebyl vyslyšen a vyhláška špatně přijata, ale i když výslovně žádal, aby byly jeho námitky zaprotokolovány, předseda senátu je do zápisu nedal.

 

—————

Zpět