Skončila katedra ekonomiky životního prostředí

10.12.2014 00:00

Na zasedání akademického senátu Národohospodářské fakulty bylo mimo jiné rozhodnuto, že se:

  • ruší Katedra ekonomiky životního prostředí, a to sloučením s Katedrou institucionální ekonomie, přičemž nové pracoviště ponese název „Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie“;
  • 2) ruší vědecko-pedagogické pracoviště „Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku“.  
Naplnily se tak zprávy, které se objevovaly hned po určení Miroslava Zajíčka vedoucím katedry ekonomiky životního prostředí.

—————

Zpět