Zasedání Akademického senátu VŠE k situaci na NF

04.03.2013 13:00

Tento den bylo zasedání Akademického senátu VŠE. Projednávala se tam i situace na Národohospodářské fakultě.

Dostal jsem k dispozici přepis z této části zasedání. K dispozici je oficiálně i nahrávka a zápis ze zasedání.

Dočtete se tam několik zajímavých věcí, například:

  • Tajemnice fakulty Jeannette Franková tam lže a přímo na místě se ukáže, že lže. (Update: na dalším zasedání senátu se ukázalo, že možná nelhala.)
  • Děkan Miroslav Ševčík dezinformuje a snaží se senátory manipulovat.
  • Děkan Miroslav Ševčík odmítá senátorům odpovídat na otázky.
  • Bývalý děkan Jiří Schwarz se naopak studentkám omluvil za příkoří, která jim současné vedení fakulty způsobilo.

Ze zápisu ze zasedání plyne, že senát vytvořil pracovní skupinu, která má celou záležitost prošetřit, a stanovil mediátora, bývalého děkana Jiřího Schwarze, který se má pokusit najít smír mezi studentkami a děkanem a jeho společníky.

To, co pracovní skupina a mediátor stihli do dalšího zasedání senátu, najdete tady.

—————

Zpět